اقتصاد

مسئولان با مردم همراهی کنند

مسئولان با مردم همراهی کنند 🔺 در حالی که مردم ایران نجیبانه با طرح اصلاحات اقتصادی دولت همراهی کرده‌اند، زمان آن فرارسیده تا مسئولین هم گام‌هایی برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی بردارند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید