بین الملل

از همین تریبون ما هم از طرف مردم انگلیس، خواهان قطع بودجه‌ی bbc فارسی، که مستقیم از جیب ملت انگلیس پرداخت میشود، هستیم

از همین تریبون ما هم از طرف مردم انگلیس، خواهان قطع بودجه‌ی bbc فارسی، که مستقیم از جیب ملت انگلیس پرداخت میشود، هستیم
▪️‏از همین تریبون ما هم از طرف مردم انگلیس، خواهان قطع بودجه‌ی bbc فارسی، که مستقیم از جیب ملت انگلیس پرداخت میشود، هستیم پ.ن بودجه ی بی بی سی ۸ برابر کل بودجه‌ی فرهنگی ایران است

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید