مجلس

اعتراف عجیب وزیر شاه درباره نفوذ فراماسونرها در کابینه شاه

اعتراف عجیب وزیر شاه درباره نفوذ فراماسونرها در کابینه شاه 👤 «محمد باهری» وزیر دادگستری دوران پهلوی و از سران حزب رستاخیز در گفت‌وگو با پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد: 🔺دیدم تمام دادگستری در دست فراماسونرها بود. رئیس تمام شعب دیوان عالی کشور، دادستان کل، معاونین و قضات دادگاه استانی همه فراماسونر بودند. 🔸اساساً مثل اینکه در دادگستری شرط ترفیع را یک‌جوری کرده‌اند که باید عضو فراماسونری باشد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید