اقتصاد

سازمان تعزیرات: با افزایش غیرقانونی اجاره‌ برخورد می‌شود

سازمان تعزیرات: با افزایش غیرقانونی اجاره‌ برخورد می‌شود 🔹معاون سازمان تعزیرات حکومتی: در کشور میزان اجاره‌بهای قطعی و افزایش آن مشخص شده و اگر کسی میزان اجاره‌بها را بیش از مبلغ تعیین‌شده اضافه کند، این تخلف است و برخورد تعزیراتی انجام می‌شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید