اقتصاد

غده‌بدخیم‌ ارز ترجیحی

غده‌بدخیم‌ ارز ترجیحی 🔻حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا شروع شد؟ این اقدام چه پیامدهایی دارد؟

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید