رویش جوان

روشنگری، مطالبه گری و تولید محتوا!

شماره تماس:

https://www.royeshejavan.ir
بهمئی

قطعی مکرر خطوط ارتباطی/ رئیس اداره مخابرات به عنوان متصدی مستقیم این مهم و فرماندار بهمئی به عنوان رئیس شورای تامین باید نسبت به این حجم از نارضایتی مردم پاسخگو باشند

قطع مکرر خطوط ارتباطی و ضعف شدید اینترنت در بهمئی مسئله ایست که در طول چند هفته اخیر و برای چندمین بار صدای مردم بهمئی را در آورده است.
بی توجهی به این مسئله مهم در عصر ارتباطات و تکنولوژی که در آن نیاز به اینترنت و خطوط ارتباطی از نیاز های بدیهی و ضروری مردم است نارضایتی عموم را به همراه داشته است.

رئیس اداره مخابرات به عنوان متصدی مستقیم این مهم و فرماندار بهمئی به عنوان رئیس شورای تامین باید نسبت به این حجم از نارضایتی مردم پاسخگو بوده و هر چه سریعتر با مدیریت، تدبیر و اقدام متناسب نسبت به این مسئله مانع از سردرگمی  مردم، خسارت به کسبه، اختلال گسترده در امورات اداری و آموزشی را شوند.

دسته بندی ها
اجتماعی
0
سیاست
0
بین الملل
0
علمی
0
فرهنگ
0
ورزش
0
خانواده
0
اقتصاد
0
مجلس
0
سلامت
0
بهمئی
0