بین الملل

آنی بلک، نامزد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان:

آنی بلک، نامزد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان:
آنی بلک، نامزد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان: "قیمت بنزین در آمریکا به زودی بیشتر از میزان محبوبیت جو بایدن خواهد شد!"

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید