مجلس

رهبر انقلاب، امروز در دیدار نمایندگان مجلس: مراقب باشید پهلو به دشمن ندهید.

رهبر انقلاب، امروز در دیدار نمایندگان مجلس: مراقب باشید پهلو به دشمن ندهید. 🚨 دشمن بیش از آنکه به توانایی‌های خودش امیدوار باشد به خطاهای ما امیدوار است. 👈🏻 به تعبیر رایج فارسی "چشم اسفندیار" را در خودمان کشف کنیم!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید