مجلس

رئیسی: با مقصران حادثه آبادان به‌شدت برخورد شود

رئیسی: با مقصران حادثه آبادان به‌شدت برخورد شود
🇮🇷رئیسی: با مقصران حادثه آبادان به‌شدت برخورد شود 🔹دولت تمام امکانات وهمت خود را بکارگرفته تا به نحو فوری و کامل به آسیب‌دیدگان کمک شود و عملیات نجات نیز تا زمان ممکن ادامه خواهد یافت. 🔹مقصرین و قاصرین این حادثه شناسایی و پیگیری شود. با هر فرد در هر رده‌ای که در این حادثه مرتکب تخلف یا ترک فعل شده باید به‌شدت برخورد شود. 🔹نباید هیچ ساختمانی بدون رعایت اصول، ضوابط و استاندارهای مهندسی ساخته شود و باید از ادامه فعالیت و ساخت‌وساز ساختمان‌های با سازه‌های ناایمن جلوگیری گردد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید