سلامت

تست منفی سه بیمار مشکوک به آبله‌میمون

تست منفی سه بیمار مشکوک به آبله‌میمون
تست منفی سه بیمار مشکوک به آبله‌میمون 🔺وزارت بهداشت: 🔹تاکنون ۶ نفر بیمار مشکوک به آبله‌میمونی در کشور داشته‌ایم و از این تعداد پنج نفر مشمول نمونه‌گیری بودند. 🔹از این پنج نفر، نتیجه تست‌های اولیه سه بیمار منفی بوده و تا این لحظه مورد مثبت آبله‌میمونی نداریم‌‌.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید