اجتماعی

مردم رفتن استادیوم برای فرج امام زمان و مردم آبادان دعا کردند،بعضیااسمشو گذاشتن جشن!

مردم رفتن استادیوم برای فرج امام زمان و مردم آبادان دعا کردند،بعضیااسمشو گذاشتن جشن!
مردم رفتن استادیوم برای فرج امام زمان و مردم آبادان دعا کردند،بعضیااسمشو گذاشتن جشن!یه دوقطبی مسخره درست کردند ک مردم توآبادان عزادارند شما تو استادیوم جشن گرفتید! هیچی نمیگم فقط تاریخ کنسرت‌هاروببینید!دیدید کسی به این‌ها گیر بده؟دعابرا امام زمان شده جشن؟کنسرت ورقص نورهم‌دردی؟

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید