دوشنبه، 09 خرداد 1401

سود عجیبی که مستأجران باید برای وام ۱۰۰ میلیونی بدهند: ۵۲ میلیون

سود عجیبی که مستأجران باید برای وام ۱۰۰ میلیونی بدهند: ۵۲ میلیون 🔹در حالی شورای پول و اعتبار با پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن در تهران موافقت کرده که سود ای ...

سود عجیبی که مستأجران باید برای وام ۱۰۰ میلیونی بدهند: ۵۲ میلیون


انتهای پیام/