فرهنگ

نمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشتر با حضور معاونت محترم بسیج مساجد و محلات سپاه فتح

نمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشتر با حضور معاونت محترم بسیج مساجد و محلات سپاه فتح
نمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشتر سراسیاب یوسفی با حضور جانشین معاونت اجتماعی سپاه فتح، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی،نماینده ولی فقیه در سپاه شهرستان و شورای اداری بخش سرآسیاب یوسفی برگزار شد.

نمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج  
حوزه مالک اشتر سراسیاب یوسفی
با حضور جانشین معاونت اجتماعی سپاه فتح، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی،نماینده ولی فقیه در سپاه شهرستان و شورای اداری بخش سرآسیاب یوسفی برگزار شد.
رزم اور یکم پاسدار بهنام قربانی فرمانده حوزه مالک اشتر، ابراز داشتند که این‌نمایشگاه 
با‌مشارکت پایگاهای تابعه بخش سراسیاب یوسفی تشکیل گردیده‌و عملکرد و خدمات رسانی این پایگاها در قالب طرحهای مختلف فرهنگی،علمی، ورزشی ، امادگی رزمی سازندگی، خدمات اجتماعی، طرحهای اقتصاد مقاومتی، غذاهای بومی محلی و دستاورد های هر پایگاه، برای احاد مختلف مردم به صورت نمایشگاه  برای عموم جهت بازدید به نمایش گزاشته‌شد.

سروان پاسدار جهانگیر آشنا معاونت بسیج مساجد و محلات ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی
گفت:پایگاه بسیج بهترین بستر برای تربیت نسل مومن و انقلابی است، گفت: امروز انتظار و مطالبه اصلی از نخبگان بسیج و پایگاه‌های اُسوه‌ی این شجره‌ی طیبه، حضور فعال و تاثیرگذار در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی برای توسعه تفکر بسیجی و جهادی در جامعه است.

سرهنگ مهدی غلامی نژاد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی در این نمایشگاه ها با اشاره به فعالیتهای مختلف عملکرد و عرصه های پایگاه بسیج به مسجد محوری و محله محوری تاکید کرده اند.
  سرهنگ غلامی نژاد گفت: حضور و ماموریت بسیج تنها به امور دفاعی و نظامی محدود نیست و نخبگان و پژوهشگران بسیجی بعنوان نمادهای حرکت رو به پیشرفت کشور در عرصه جهاد فرهنگی، اقتدار علمی و پژوهش و فناوری پیشرو و پیشتاز هستند.
سرهنگ غلامی افزود: امروزه حضور در بسیج و فعالیت برنامه محور در پایگاه ها و اقشار بسیج یکی از بهترین فرصت ها برای تجربه اندوزی و تمرین مدیریت انقلابی توسط نوجوانان و جوانان بسیجی است و یکی از نیازهای اصلی جامعۀ امروز نیز حضور پُر رنگ تر نخبگان بسیج در عرصه مدیریت اجرایی کشور است.
سرگرد مجتبی کریمی معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه فتح ضمن حضور در نمایشگاه همه پایگاه های بسیج به بررسی میدانی و گفتگو صمیمی با فرماندهان پایگاه های بسیج در این نمایشگاه به پیشنهادات و ارائه مشکلات پرداخت .
 سرگرد کریمی افزود هدف از این نمایشگاه ایجاد یک جو صمیمی برای رقابت سالم،شناسایی استعداد ها و نخبه پروری و الگو برداری و ایجاد کار تشکیلاتی پایگاه های مقاومت بسیج بیان کرده اند.
وی افزود:برپایی نمایشگاه فرصتی ایجاد میکند که پایگاه های مقاومت بسیج گوشه ای از فعالیت های پایگاه های مقاومت بسیج به صورت تصویری در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، آمادگی رزمی، اقتصاد مقاومتی، اردویی، ورزشی و... به نمایش گذاشته شده است.
سرگرد کریمی تصریح کرد از میان این نمایشگاه ها پایگاه های نمونه شهرستانی در نمایشگاه های استانی حضور پیدا میکند و به صورت استانی رقابت میکنند و پایگاه های نمونه استانی برای نمایشگاه های کشوری انتخاب و در سطح کشور به رقابت می‌پردازند.درکنار این رقابت الگو برداری و هم افزایی و هم اندیشی بین پایگاه های مقاومت بسیج شکل میگیرد

نمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشتر

نمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشترنمایشگاه طرح اسوه پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مالک اشتر

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید