بین الملل

تجمع انگلیسی‌ها علیه گرانی

تجمع انگلیسی‌ها علیه گرانی
تجمع انگلیسی‌ها علیه گرانی 🔹هزاران نفر از شهروندان انگلیس امروز در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی در لندن راهپیمایی کردند. تظاهرات‌کنندگان هنگام عبور از خیابان محل اقامت نخست‌وزیر، او را هو کردند. ‌ 🔹دولت جانسون با فشار زیادی برای کمک به انگلیسی‌هایی که با افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی و قبوض انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، مواجه است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید