بهمئی

بازگشایی و عریض شدن کوچه حافظ (کوچه مسجد امام حسین.ع) بعد از ۲۰ سال بلاتکلیفی به همت شهرداری و شورای شهر

بازگشایی و عریض شدن کوچه حافظ (کوچه مسجد امام حسین.ع) بعد از ۲۰ سال بلاتکلیفی به همت شهرداری و شورای شهر
به دنبال مطالبه ی مکرر شهروندان و با توجه به حجم تردد بالا به علت مسیر منتهی به بانک کشاورزی ، نانوایی ، مسجد و مدارس از کوچه حافظ «اتصال خیابان رهبری و دین و دانش» با تلاش و پیگیری شهرداری و شورای شهر این مشکل رفع گردید

به دنبال مطالبه ی مکرر شهروندان و با توجه به حجم تردد بالا به علت مسیر منتهی به بانک کشاورزی ، نانوایی ، مسجد و مدارس از کوچه حافظ «اتصال خیابان رهبری و دین و دانش» با تلاش و پیگیری شهرداری و شورای شهر این مشکل رفع گردید.

بازگشایی و عریض شدن کوچه حافظ (کوچه مسجد امام حسین.ع) بعد از ۲۰ سال بلاتکلیفی به همت شهرداری و شورای شهربازگشایی و عریض شدن کوچه حافظ (کوچه مسجد امام حسین.ع) بعد از ۲۰ سال بلاتکلیفی به همت شهرداری و شورای شهر

 

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید