دوشنبه، 13 تیر 1401

آغاز پروژه میدان بزرگ ورودی شهر لیکک

شهردار شهر لیکک از آغاز پروژه میدان ورودی شهر لیکک خبر داد

آغاز پروژه میدان بزرگ ورودی شهر لیکک

شهردار شهر لیکک از آغاز پروژه میدان ورودی شهر لیکک خبر داد

 

 عباس مشیری تشریح کرد به علت حجم بالای تردد در ورودی شهر ، راه مواصلاتی جایزان ، و همچنین جاده کمربندی در این مسیر، قطر این میدان ۶۶ متر ، حریم سواره رو از هر کدام ۲۰ متر ، حریم پیاده رو از هر طرف ۶ متر که جمعاً ۱۱۸ متر می باشد.

 

آغاز پروژه میدان بزرگ ورودی شهر لیککآغاز پروژه میدان بزرگ ورودی شهر لیککآغاز پروژه میدان بزرگ ورودی شهر لیککآغاز پروژه میدان بزرگ ورودی شهر لیکک


انتهای پیام/