ورزش

چهار بازیکن باشگاه پرستو بهمئی به تیم نونهالان پرسپولیس تهران پیوستند

چهار بازیکن باشگاه پرستو بهمئی به تیم نونهالان پرسپولیس تهران پیوستند
کمال امیری نژاد، مدیرعامل باشگاه پرستو بهمئی : چهار بازیکن باشگاه پرستو بهمئی با انتخاب سرمربی حسن خانمحمدی بازیکن پیشین پرسپولیس تهران به تیم نونهالان پرسپولیس تهران پیوستند.

به گفته مدیرعامل باشگاه پرستو بهمئی کمال امیری نژاد، اسامی بازیکنان انتخاب شده : سبحان دمورزاده و محمدراستی پور و آریا زمانی و شهاب پروازی می باشند.

چهار بازیکن باشگاه پرستو بهمئی با انتخاب سرمربی حسن خانمحمدی بازیکن پیشین پرسپولیس تهران به تیم نونهالان پرسپولیس تهران پیوستند.

 

چهار بازیکن باشگاه پرستو بهمئی به تیم نونهالان پرسپولیس تهران پیوستند

چهار بازیکن باشگاه پرستو بهمئی به تیم نونهالان پرسپولیس تهران پیوستندچهار بازیکن باشگاه پرستو بهمئی به تیم نونهالان پرسپولیس تهران پیوستندچهار بازیکن باشگاه پرستو بهمئی به تیم نونهالان پرسپولیس تهران پیوستندچهار بازیکن باشگاه پرستو بهمئی به تیم نونهالان پرسپولیس تهران پیوستند

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید