چهارشنبه، 22 تیر 1401

پمپ گاز لیکک پس از ۲۰ روز مجددا فعال شد

به دلیل تعمیرات، پس از ۲۰ روز انتظار رانندگان بهمئی پمپ گاز شهر لیکک باز شد.

پمپ گاز لیکک پس از ۲۰ روز مجددا فعال شد

دلیل اصلی تعطیلی جایگاه سی آن جی در شهر لیکک، نقص فنی و خرابی قطعات جایگاه، عنوان شده بود.

 

امروز پس از حدود ۲۰ روز جایگاه مجددا فعال شد.


انتهای پیام/