بهمئی

پمپ گاز لیکک پس از ۲۰ روز مجددا فعال شد

پمپ گاز لیکک پس از ۲۰ روز مجددا فعال شد
به دلیل تعمیرات، پس از ۲۰ روز انتظار رانندگان بهمئی پمپ گاز شهر لیکک باز شد.

دلیل اصلی تعطیلی جایگاه سی آن جی در شهر لیکک، نقص فنی و خرابی قطعات جایگاه، عنوان شده بود.

 

امروز پس از حدود ۲۰ روز جایگاه مجددا فعال شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید