سلامت

تکمیل بیمارستان شهر لیکک تا هفته دولت/ ۱۱ روز تا هفته دولت باقیمانده است

تکمیل بیمارستان شهر لیکک تا هفته دولت/ ۱۱ روز تا هفته دولت باقیمانده است
رویش جوان پیگیر وعده تکمیل شدن بیمارستان لیکک، چیزی تا پایان زمان وعده داده شد باقی نمانده است.

در تاریخ ۲ مرداد سال ۱۴۰۱ آقای محمدی فرماندار بهمئی گفت: بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر لیکک مرکز این شهرستان در هفته دولت امسال به بهره برداری می‌رسد.

رویش جوان منتظر تکمیل شدن بیمارستان شهر لیکک می ماند و این متن برای یادآوری وعده ای است که مسئولان استانی و شهرستانی به مردم لیکک داده اند.

تا پایان وعده مذکور ۱۷ روز باقیمانده است.

تکمیل بیمارستان شهر لیکک تا هفته دولت/ ۱۷ روز تا هفته دولت باقیمانده استتکمیل بیمارستان شهر لیکک تا هفته دولت/ ۱۷ روز تا هفته دولت باقیمانده است

 

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید