اجتماعی

آخرین تغییر ساعت رسمی کشور

آخرین تغییر ساعت رسمی کشور
🔹ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور، یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.

این آخرین تغییر ساعات رسمی کشور است‌ و دیگر تغییر ساعت در آغاز سال نو نخواهیم داشت.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید