سرود سلام فرمانده 2 در جمع 10 هزاری نفری دهه هشتاد و نودی ها منتشر شد

حاج ابوذر روحی نسخه دوم اثر فاخر سلام فرمانده را در مسجد جمکران و درجمع 10 هزار نفری دهه هشتاد و نودی ها اجرا کرد

سرود سلام فرمانده 2 در جمع 10 هزاری نفری دهه هشتاد و نودی ها منتشر شد


انتهای پیام/