رویش جوان

روشنگری، مطالبه گری و تولید محتوا!

شماره تماس:

https://www.royeshejavan.ir
فرهنگ-بهمئی-اجتماعی-خانواده

حرکت سه کاروان با شش اتوبوس از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401

هیئت جوانان حسینی کاروانش را مزین به نام شهید محمدرضا جهان نژادیان کرده است.

هیئت میثاق با شهیدان کاروانشان با نام شهید داود جاودانیان نام گزاری کرده و مسجد مسکن مهر مزین به نام شهید ابراهیم هادی شده است.

در این سفر معنوی قرار است مناطق عملیاتی دفاع مقدس در مدت سه روز مورد بازدید قرار بگیرند.

مناطق عملیاتی مدنظر عبارتند از :

شلمچه - طلائیه - هویزه - بستان - دهلاویه- فکه 

که در هر کدام از این مناطق روایتگری ها و تشریح عملیات ها توسط فرماندهان هشت سال دفاع مقدس صورت می گیرد.

تیم پشتیبانی این کاروان ها یک نیسان و چهار خودروی سواری به عهده دارند.

حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401

حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401حرکت سه کاروان از جوانان بهمئی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس(راهیان نور) 1401

 

 

 

دسته بندی ها
اجتماعی
0
سیاست
0
بین الملل
0
علمی
0
فرهنگ
0
ورزش
0
خانواده
0
اقتصاد
0
مجلس
0
سلامت
0
بهمئی
0