چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402

سمینار آموزشی ارتباط‌ فرزندان و والدین با حضور دکتراکبری برگزار شد

تعلیم و تربیت قرارگاه جهادی پیشرفت منطقه ای در مدرسه راهنمایی شهیده سمیه، جلسه اول سمینار آموزشی ارتباط والدین و فرزندان را برگزار کرد.

سمینار آموزشی ارتباط‌ فرزندان و والدین با حضور دکتراکبری برگزار شد

در اولین جلسه، استاد اکبری پیرامون سبک های خانواده ها و انواع شخصیت های پدر و مادر صحبت کردند.

ایشان در خلال اجرای کلاس به سوالات اولیا پاسخ دادند.

مسئول تعلیم و تربیت قرارگاه جهادی حضرت ولیعصر، آقای عباس عابدی، از مدیریت محترم آموزش و پرورش و همچنین معاونت های آموزش و پرورش برای همکاری در اجرای با کیفیت برنامه تقدیر و تشکر کردند. 

در پایان جلسه، آقای خردمند معاونت پرورشی آموزش و پروش شهرستان بهمئی از استاد اکبری تشکر کردند.

 

سمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شدسمینار آموزشی ارتباط‌بافرزندان با حضور دکتراکبری برگزار شد

سمینار آموزشی ارتباط‌ فرزندان و والدین با حضور دکتراکبری برگزار شد


انتهای پیام/