رویش جوان

روشنگری، مطالبه گری و تولید محتوا!

شماره تماس:

https://www.royeshejavan.ir
فرهنگ-بهمئی-اجتماعی

برای دومین بار متوالی انتخابات هیئت رئیسه هیئات مذهبی شهرستان بهمئی برگزار شد/ پنج نفر منتخب (مهندس هوشنگ دهبانی-کربلایی عباس عابدی-کربلایی اکرم جریده - کربلایی علی شکیبا-کربلایی محمد بهمئی)

دسته بندی ها
اجتماعی
0
سیاست
0
بین الملل
0
علمی
0
فرهنگ
0
ورزش
0
خانواده
0
اقتصاد
0
مجلس
0
سلامت
0
بهمئی
0